V současnosti má SDH Žacléř 40 členů z toho 12 dětí.
SDH se snaží rozvíjet kulturní akce v průběhu celého roku pro blaho všech občanů města Žacléře a blízkého okolí.
Činnost SDH žacléř spočívá v pořádání různých společenských akcí, jak pro členy SDH Žacléř, děti tak i pro občany města Žacléře. Každoročně se pořádá dětský den, na který chodí čím dále více dětí i s rodiči, pro které je připraven bohatý kulturní program se soutěžemi a tradičním opékáním buřtů. Dále pořádáme pro všechny kdo jse zajímají o hasičinu, techniku a vybavení naší jednotky Den otevřených dveří v naší hasičárně, který hlavně využívají mateřské školky. Nutno podotknout, že dětem se u nás líbí a my doufáme, že do budoucna z jejich řad bude posílena členská základna SDH. Samozřejmostí jsou brigády na údržbu hasičárny a okolí, techniky, vybavení, které pořádáme minimálně šestkrát do roka (většinou vícekrát). Jedná se o úklid prostor, sekání trávy, opravy zednické a jiné činnosti. Dále se pořádají soutěže pro děti - branný závod. Největší událostí bylo patrně výročí 135 let založení SDH Žacléř. Na přípravách se podílelo hodně lidí. Největší zásluhy na vzniku této akce měl Pácha Milan a Zákravský Václav. Dále musíme poděkovat městu Žacléř, které vyšlo vstříc a podpořilo tuto akci i finančně. Proto 8.červenec 2006 se občanům zajisté vryl do paměti, neboť účast byla velmi překvapivá a pro nás hasiče povzbuzující, že to co děláme má a bude mít smysl i v dalších letech.