Cerpani vody koupaliste

Dne 28.9. jsme odčerpávali vodu pomocí stroje PS-12, dvou plovoucích, dvou ponorných čerpadel a jednoho stroje Honda ze starého koupaliště v Žacléři u tenisových kurtů. Závěrečné odčerpání muselo být provedeno pomocí tlakosacího vozu MAN Technických služeb Žacléř a to z důvodu ucpávání se našich čerpadel, které začaly natahovat i ostatní nečistoty.

foto naleznete zde